Karlsson, T. S. (2019). När blir det plagiat? – En tvärsnittsstudie av studenters färdigheter och förmågor gällande fusk i form av plagiat. Högre utbildning, 9(2), 32-47. https://doi.org/10.23865/hu.v9.1645