Zackariasson, M. (2019). Balansen mellan att uppmuntra och ställa krav. En reflektion över studenters uppsatsskrivande i relation till stress och stöttning. Högre Utbildning, 9(2), 15-24. https://doi.org/10.23865/hu.v9.1662