Aldrin, E. S., Eklund, M., & Peter, H. (2020). Högskolans språk och mitt eget. En studie av nyantagna lärarstudenters förhållningssätt till skrivande, skriftspråket på högskolan och den egna skrivkompetensen. Högre Utbildning, 10(1), 43-56. https://doi.org/10.23865/hu.v10.1671