Forsler, I., Forsman, M., & Magnusson, J. (2020). Utanför den svarta lådan: Ett utvecklingsarbete om medie- och informationskunnighet i lärarutbildningen på Södertörns högskola. Högre Utbildning, 10(1), 108-120. https://doi.org/10.23865/hu.v10.1861