Carleklev, S., Älvgren, J., Idlinge, B., & Tomsmark, L. (2020). Fem år med kursen Lärande för hållbar utveckling – erfarenheter och lärdomar. Högre utbildning, 10(1), 13-17. https://doi.org/10.23865/hu.v10.1961