Economou, C., & Ennerberg, E. (2020). Flerspråkighet och transspråkande i lärarprogram för nyanlända lärare – språkbro med förhinder?. Högre utbildning, 10(2), 75-89. https://doi.org/10.23865/hu.v10.2211