Magnusson, J. (2021). Handledarens frågor: Att möjliggöra självständighet i ett handledningssamtal. Högre Utbildning, 11(1), 56-75. https://doi.org/10.23865/hu.v11.2296