Halvorsen, G. (2021). Om å være for å lære – noen studenters erfaringer med å skrive, tenke og lære. Högre Utbildning, 11(2), 58-69. https://doi.org/10.23865/hu.v11.2506