Stensaker, B. (2020). A renewed search for meaning?. Högre Utbildning, 10(2), 73-74. https://doi.org/10.23865/hu.v10.2666