Thorsten, A., Samuelsson, J., & Samuelsson, M. (2021). Simuleringsträning utvecklar lärarstudenters yrkesspecifika kunskaper. Högre Utbildning, 11(2), 21-36. https://doi.org/10.23865/hu.v11.2702