Hellman, J., & Thorsten, A. (2021). Plagiera eller referera vetenskapligt? En studie om vad studenter behöver lära sig för att bli bättre på referathantering. Högre Utbildning, 11(1), 41-55. https://doi.org/10.23865/hu.v11.2730