Eide, M. L., & Brekke, M.-B. R. (2021). Fortelling fra praksis som inngang til pedagogisk kunnskap. Högre Utbildning, 11(2), 14-20. https://doi.org/10.23865/hu.v11.2754