Svensson, M. (2021). Lärarstudenters erfarenheter av två veckors utlandspraktik – en möjlighet till utveckling av interkulturella perspektiv. Högre Utbildning, 11(1), 1-15. https://doi.org/10.23865/hu.v11.2791