Selberg, R. (2021). Trigger warnings – om undervisning och politisk gränshållning i 2020-talets sociala landskap. Högre utbildning, 11(2). https://doi.org/10.23865/hu.v11.3412