Borg, C., Tell, J., Lindberg, T., Nilsson, L., Olsson, A., & Skär, L. (2022). Problembaserat lärande i kombination med digitala verktyg för genomförande av sjuksköterskeutbildning under Covid-19 pandemin. Högre utbildning, 12(2), 177–122. https://doi.org/10.23865/hu.v12.3560