Lindberg-Sand, Å. (2023). Högskolepedagogisk utveckling och forskning. Gränsarbete kring ett kunskapsområde i universitetets hjärta. En kommentar till Wide samt Scheja och Bolander Laksov. Högre utbildning, 13(1), 40–57. https://doi.org/10.23865/hu.v13.5135