Hoppe, M. (2016). The entrepreneurship concept – a short introduction. Högre utbildning, 6(2), 95–108. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/743