Sonesson, A. (2015). Kunskap om högre utbildning. Högre Utbildning, 5(3), 141-144. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/758