Dodou, K. (2015). Mångfald bortom identifikationer: studentpopulationens diversifiering och vetenskapens arbetssätt. Högre Utbildning, 5(3), 175-187. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/761