Hussénius, A., Andersson, K., Danielsson, A., & Gullberg, A. (2014). Ämnesinnehåll och genusmedvetenhet i samspel för en mer inkluderande naturvetenskap. Högre utbildning, 4(2), 109-125. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/781