Plank, K. (2014). När karma blev konkret – erfarenhetsbaserad pedagogik som utmaning för lärare och studenter i Högre utbildning. Högre utbildning, 4(2), 127-139. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/782