Malmberg, A. (2014). Seminariestruktur för att hjälpa studenter att tänka om en etablerad praktik. Högre utbildning, 4(2), 141-145. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/783