Badersten, B. (2014). Att bedöma och belöna pedagogisk skicklighet – erfarenheter från Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Högre Utbildning, 4(2), 147-160. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/784