Sonesson, A., Elmgren, M., Fjellström, M., Geschwind, L., & Larsson, M. (2014). Högre utbildning drar tillbaka artikeln ”Är marknadsanpassad forskningsanknytning möjlig? Professionsutbildningar möter akademins nya krav”. Högre utbildning, 4(2), 161. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/785