Reinholdsson, P. (2013). Pedagogisk handledning. Högre utbildning, 3(3), 239–241. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/805