Sveen, H., & Magnusson, J. (2013). Handledningens vad, hur och varför – interaktionella mönster med fokus på röst. Högre Utbildning, 3(2), 87-102. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/808