Henriksson, A.-S., & Sonesson, A. (2013). En tidskrift i medvind. Högre Utbildning, 3(1), 1-2. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/821