Cronqvist, M. (2013). I mötet mellan vetenskap och lärande. 13 högskolepedagogiska utmaningar. Högre utbildning, 3(1), 69-70. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/829