Sonesson, A., & Henriksson, A.-S. (2011). Högre utbildning ser ljust på framtiden!. Högre Utbildning, 1(2), 75-76. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/856