Sivenbring, J. (2017). Kamratrespons som formativ bedömning för lärande. En analys av kamratresponstexter på lärarutbildningen. Högre Utbildning, 7(1), 1-12. https://doi.org/10.23865/hu.v7.903