Bolander Laksov, K. (2018). Att bedöma pedagogisk skicklighet – är det verkligen så svårt? – en studie av skillnader i bedömningar mellan vetenskapligt och pedagogiskt sakkunniga. Högre utbildning, 8(2), 55–68. https://doi.org/10.23865/hu.v8.996