WOLRATH SÖDERBERG, M. Kritisk självreflektion i komplexa frågor: Att hjälpa studenterna att ta makten över sitt tänkande. Högre utbildning, v. 7, n. 2, p. 77-90, 29 dec. 2017.