FÄRNLÖF, H. ”Kursen har självklart aktiv närvaro”– om löpande, muntlig examination på lektioner. Högre utbildning, v. 8, n. 2, p. 104-115, 27 dec. 2018.