FLORIN SÄDBOM, R.; BÄCKLUND, J.; ANDERSTRÖM, H.; MANDERSTEDT, L. En skenbar tydlighet? En studie om VFU-handledares och lärarstudenters beskrivningar av hur bedömningsmatrisen används i handledningssamtal. Högre utbildning, v. 9, n. 1, p. 48-60, 10 maj 2019.