FLORIN SÄDBOM, R.; BÄCKLUND, J.; ANDERSTRÖM, H.; MANDERSTEDT, L. En skenbar tydlighet? En studie om VFU-handledares och lärarstudenters beskrivningar av hur bedömningsmatrisen används i handledningssamtal. Högre utbildning, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 48–60, 2019. DOI: 10.23865/hu.v9.1289. Disponível em: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/1289. Acesso em: 1 apr. 2023.