WENNERBERG, J.; BLOMSTRÖM, V.; NOBEL, E. Kollegial stöttning genom auskultation – ett sätt att utveckla ett akademiskt lärarskap. Högre utbildning, v. 9, n. 1, p. 78-84, 4 juli 2019.