KARLSSON, T. S. När blir det plagiat? – En tvärsnittsstudie av studenters färdigheter och förmågor gällande fusk i form av plagiat. Högre utbildning, v. 9, n. 2, p. 32-47, 7 nov. 2019.