ZACKARIASSON, M. Balansen mellan att uppmuntra och ställa krav. En reflektion över studenters uppsatsskrivande i relation till stress och stöttning. Högre utbildning, v. 9, n. 2, p. 15-24, 4 okt. 2019.