ZACKARIASSON, Maria. Balansen mellan att uppmuntra och ställa krav. En reflektion över studenters uppsatsskrivande i relation till stress och stöttning. Högre utbildning, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 15–24, 2019. DOI: 10.23865/hu.v9.1662. Disponível em: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/1662. Acesso em: 2 okt. 2023.