ALDRIN, E. S.; EKLUND, M.; PETER, H. Högskolans språk och mitt eget. En studie av nyantagna lärarstudenters förhållningssätt till skrivande, skriftspråket på högskolan och den egna skrivkompetensen. Högre utbildning, v. 10, n. 1, p. 43-56, 3 juni 2020.