FORSLER, I.; FORSMAN, M.; MAGNUSSON, J. Utanför den svarta lådan: Ett utvecklingsarbete om medie- och informationskunnighet i lärarutbildningen på Södertörns högskola. Högre utbildning, v. 10, n. 1, p. 108-120, 2 juli 2020.