PERSSON, C.; MELÉN, M.; EINARSON, D. Undervisning för hållbar utveckling: att stödja högskolelärares arbete med Agenda 2030. Högre utbildning, v. 10, n. 1, p. 18-24, 8 maj 2020.