CARLEKLEV, S.; ÄLVGREN, J.; IDLINGE, B.; TOMSMARK, L. Fem år med kursen Lärande för hållbar utveckling – erfarenheter och lärdomar. Högre utbildning, v. 10, n. 1, p. 13-17, 14 apr. 2020.