ECONOMOU, C.; ENNERBERG, E. Flerspråkighet och transspråkande i lärarprogram för nyanlända lärare – språkbro med förhinder?. Högre utbildning, v. 10, n. 2, p. 75-89, 30 dec. 2020.