PLEIJEL, R. Ytinlärning och djupinlärning – en kritisk reflektion kring normativa tolkningar av begrepp i den samtida högskolepedagogiska diskursen. Högre utbildning, v. 11, n. 1, p. 16-26, 3 mar. 2021.