MAGNUSSON, J. Handledarens frågor: Att möjliggöra självständighet i ett handledningssamtal. Högre utbildning, v. 11, n. 1, p. 56-75, 15 apr. 2021.