HOLMBERG, J. Högre utbildning och hållbar omställning – En reflektion över studenternas roll. Högre utbildning, v. 10, n. 1, p. 90-97, 24 juni 2020.