SVENSSON, M. Lärarstudenters erfarenheter av två veckors utlandspraktik – en möjlighet till utveckling av interkulturella perspektiv. Högre utbildning, v. 11, n. 1, p. 1-15, 3 mar. 2021.