SELBERG, R. Trigger warnings – om undervisning och politisk gränshållning i 2020-talets sociala landskap. Högre utbildning, v. 11, n. 2, 1 nov. 2021.