SELBERG, R. Trigger warnings – om undervisning och politisk gränshållning i 2020-talets sociala landskap. Högre utbildning, [S. l.], v. 11, n. 2, 2021. DOI: 10.23865/hu.v11.3412. Disponível em: https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/3412. Acesso em: 29 maj. 2023.